loading...

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 25 kwietnia 2017r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Publicznego Fundacji Szczecińska w Reptowie, prowadzonego przez Fundację Szczecińska, na rok szkolny 2017/2018.

Harmonogram rekrutacji oraz niezbędna dokumentacja znajduje się poniżej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

25.04. – 12.05.2017

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” - (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji).

09.06.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

12.06 – 13.06.2017 r.

Składanie przez rodziców kandydata oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola - (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji)

14.06.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.