loading...

1% Twojego podatku

W 2008 roku Fundacja SZCZECIŃSKA uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z postanowieniem wydanym przez XVII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Szczecinie.

Od tego czasu nasza fundacja jest uprawniona do otrzymywania 1%.

Wyrażamy naszą wdzięczność za przekazane środki.

Od 2017 roku w prosty sposób do dzieła pomocy mogą przyłączyć się również emeryci i renciści wypełniając druk PIT-OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A) )

Oświadczenie PIT OP online

Program do deklaracji podatkowych

Dziękujemy