loading...

Szanowni Państwo z dniem 11 marca 2024 rozpocznie się proces REKRUTACJI na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym Fundacji SZCZECIŃSKA w Świerznie.

Rekrutacja będzie odbywać się w dwóch krokach 

  1. zgłoszenie elektroniczne - poprzez złożenie wniosku,
  2. dostarczenie podpisanego wniosku (po wygenerowaniu elektronicznym) wraz z wymaganymi oświadczeniami do Przedszkola.

W dalszej części -

  1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/25,
  2. Zarządzenie Organu Prowadzącego dot. terminów rekrutacji, 
  3. link do panelu WNIOSKU REKRUTACYJNEGO,
  4. wymagane oświadczenia - zgodne z wnioskiem.

WNIOSEK REKRUTACYJNY  (aktywny od 11 marca 2024, sugerujemy wypełnienie wniosku po 13 marca - wówczas automatycznie zostanie przesłany wygenerowany wniosek na Państwa mail, który następnie należy wydrukować, podpisać i złożyć w wybranej placówce)

w zał. dokumenty do pobrania