loading...

Rekrutacja 2019/2020

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 11 marca 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Publicznego Fundacji Szczecińska w Reptowie, prowadzonego przez Fundację Szczecińska, na rok szkolny 2019/2020.

Po zrealizowaniu zapisów art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe Przedszkole Publiczne Fundacji Szczecińska na chwile obecną dysponuje 11 wolnymi miejscami w oddziale dzieci trzyletnich.

Harmonogram rekrutacji oraz niezbędna dokumentacja znajduje się poniżej

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2019 r.
do 29 marca 2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 kwietnia 2019 r.
do 19 kwietnia 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23 kwietnia 2019 r.
do godz. 15:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

od 24 kwietnia 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2019 r.
do godz. 15:00