loading...
Kolejny rok współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina w Niemczech zaowocował - dopełnieniem rozpoczętej w ubiegłym roku wędrówki z Katedry pw. świętego Jakuba w Szczecinie do Siekierek. Tym razem wkroczyliśmy już na oznakowany szlak drogi lubuskiej.


Wyruszyliśmy 17 czerwca 2011r., aby po trzech dniach znaleźć się już we Frankfurcie nad Odrą. Projekt powstał we współpracy ze stowarzyszeniem niemieckim ?Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.v.?, gdzie podjęliśmy się zadania weryfikacji możliwości przebycia Drogi Świętego Jakuba ? we fragmentach odtwarzanych w naszym regionie. Celem wyprawy było rozeznanie dotyczące form oznakowania i przeniesienia dobrych praktyk na miejsca, znakowane w przyszłości w kontekście realizacji projektu RECReate.

Równocześnie nastąpił transfer wiedzy i promocja idei tworzenia drogi wśród młodych ludzi.

W pieszej wędrówce uczestniczyło ponad 50 osób. Były to osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa ? ze Szczecina, Choszczna i Frankfutru nad Odrą.