loading...

Fundacja "Szczecińska" podpisała umowę o współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W ramach wspólpracy studenci będą mogli odbywać swoje praktyki w naszym województwie. Wspólnym przedsięwzięciem będzie organizacja Zachodniopomorskiej Drogi Jakuba ze Szczecina do Frankfurtu nad Odrą i włączenie szlaków polskich w sieć europejską prowadzącą do Santiago de Compostela.