loading...

Fundacja "Szczecińska" bierze udział w projekcie realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Południowy Bałtyk. Jesteśmy jednym z 9 partnerów. Łącznie z Województwem Zachodniopomorskim w naszym regionie realizować będziemy projekt pod nazwą Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba (RECReate) w latach 2011-2013.

Na spotkaniu w dniach 28-29 września 2010 roku w Palandze na Litwie Komitet Sterujący programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 zatwierdził do dofinansowania 10 projektów, które zostały złożone w ramach 5 zaproszenia do składania wniosków.


W tej grupie znalazł się również nasz projekt RECReate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba.

Więcej informacji na stronie internetowej programu:
http://www.southbaltic.eu