loading...

04 grudnia / Barbary, Hieronima, Krystiana

Klub Sportowy Fundacji "Szczecińska"
ul. Królowej Korony Polskiej 28E 70-485 Szczecin
tel. +48 (91) 885 1 845, sport@szczecinska.pl

Przewodniczący
mgr inż. Łukasz Struk

Z-ca Przewodniczącego
mgr Maciej Spunda

Sekretarz
Szymon Chodorowski