loading...

27 października / Iwony, Noemi, Szymona

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty szkoleniowe realizowane w ramach projektu ? RECReate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba? .

Zaproszenie adresowane jest do osób aktywnie uczestniczących w kształtowaniu turystycznej oferty regionu, mających wpływ na rozwój i promocję produktów turystycznych Pomorza Zachodniego, świadczących usługi m.in noclegowe, gastronomiczne i inne. Warsztaty to także doskonała propozycja dla organizacji działających w obszarze integracji społecznej oraz biorących czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym województwa. Zapraszamy wszystkich stawiających na rozwój własny i rozwój prowadzonej działalności.
Projekt ma służyć ożywieniu idei wędrowania Drogami św. Jakuba, które prowadzą przez województwo zachodniopomorskie, a także kreowania tego Szlaku przez mieszkających na nim mieszkańców.
Oferujemy jednodniowe warsztaty w wybranych miejscach na terenie naszego województwa ? istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Szlaku (szczegółowy harmonogram poniżej). Podczas warsztatów omówiona zostanie m.in. idea i zasady funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie, motywy pielgrzymowania, korzyści wynikające z położenia na Szlaku, istniejące walory regionu i ich adaptacja dla potrzeb turysty-pielgrzyma.

Celem warsztatów jest:
1. podniesienie świadomości na temat idei i zasad funkcjonowania szlaków - Dróg Świętego Jakuba w Europie (w wymiarze religijnym i turystycznym) oraz związanych z tym korzyści dla regionu i lokalnych podmiotów,
2. nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi przy Szlaku i wyłonienie liderów zapewniających funkcjonowanie i trwałość produktu,
3. aktywizacja w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych wokół Szlaku, np. rozwoju oferty kulinarnej, rzemiosła, bazy noclegowej, w tym agroturystyki, uczestniczenia w wydarzeniach związanych ze Szlakiem (Jarmark Jakubowy, Europejskie Dni Dziedzictwa itp.).
Jesteśmy przekonani, że staranne przygotowanie się do wykreowania w naszym regionie nowego produktu turystycznego jest podstawą do efektywnego jego rozwoju w przyszłości. W trakcie warsztatów zapewniamy uczestnikom bezpłatny serwis kawowy. Wydamy również zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Miejsca i terminy warsztatów:
6 marzec 2013 r, godz. 10.00-15.00 Kamień Pomorski
13 marzec 2013 r, godz. 10.00-15.00 Białogard
22 marzec 2013 r, godz. 10.00-15.00 Sławno
23 marzec 2013 r, godz. 10.00-15.00 Polanów
9 kwiecień 2013 r, godz. 10.00-15.00 Szczecin
10 kwiecień 2013 r, godz. 10.00-15.00 Stepnica

W każdym ze spotkań warsztatowych powinno uczestniczyć nie więcej jak 30 osób reprezentujących różne obszary aktywności z poszczególnych, sąsiadujących ze sobą odcinków Szlaku. Spełnienie tego warunku pomoże w osiągnięciu powyższych celów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania na warsztaty osób, które w możliwie największym stopniu spełnią ww. kryteria. O zakwalifikowaniu osób na warsztaty uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną.

Realizatorem warsztatów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji "Szczecińska" jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. w Szczecinie.