loading...

Zgodnie z Zarządzeniem  01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Organu Prowadzącego publikuje się listę (na terenie placówki poprzez wywieszenie) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Przedszkola Publicznego Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie.

Data publikacji  - 26 kwietnia 2021 r. godzina 15:00.

Wyniki rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepsami prawa (w tym RODO) publikowane są na terenie placówki poprzez wywieszenie list.

Poniżej do pobrania deklaracja woli dla rodziców / opiekunów dzieci, które zostały zakfalifkowane do przyjęcia (deklarację należy złożyć osobiście w Przedszkolu Publicznym Fundacji SZCZECINSKA w Reptowie do dnia 29.kwietnia 2021r. lub skanem opatrzonym podpisem na maila przedszkole@szczecinska.eu).