loading...

Zgodnie z Zarządzeniem  01/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Organu Prowadzącego publikuje się listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Przedszkola Publicznego Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie.

Data publikacji  - 27 kwietnia 2020 r. godzina 15:00.

Wyniki w załącznikach do pobrania.

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

Poniżej deklaracja woli przyjęcia dziecka dla rodziców, których wniosek rozpatrzono pozytywnie.