loading...

Szanowni Państwo. 

W związku z stopniowym uruchamianiem gospodarki oraz pracy placówek oświatowych prosimy o wypełnienie deklaracji osoby, które są zainteresowane powierzeniem opieki nad swoim dzieckiem.

Informujemy, że nie jest to standartowa praca i że to rodzice są przedewszystkim odpowiedzialni za zdrowie sojego dziecka. Przedszkole Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA ze swojej strony dopełni wszelkich starań aby dzieci były bezpieczne. 

1. Przedszkole będzie funkcjonować w godzinach od 9:00 do 14:00.
2. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko zakwalifikowane uprzednio dzieci (maksymalnie 12).
3. Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych.
4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka i zdają sobie sprawę z możliwości odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 
5. Rodzice oświadczają, że nie powrócili ze strefy zagrożenia epidemiologicznego, nie mają wiedzy na temat ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 oraz, że nie są objęci kwarantanną.
6. Podczas przyjęcia i odbioru dziecka z przedszkola w szatni może przebywać tylko 1 rodzic/opiekun. Obowiązuje dezynfekcja rąk i w przypadku osób dorosłych zastosowanie maski ochronnej.
7. Do przedszkola nie wolno wnosić swoich zabawek.
8. Między dziećmi będzie obowiązywał dystans - zgodnie z wytycznymi.
9.W razie zaobserwowania niepokojących objawów rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.


(deklaracja do wypełnienia - kliknij na tytuł lub przejdź do dalszej części informacji)