loading...

Rekrutacja 2018/2019 - WYNIKI

REKRUTACJA 2018/2019

 

 Na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz.59),  Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Kwalifikuje do przyjęcia na rok szkolny 2018/19 niżej wymienionych kandydatów

 

L.P.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

1

Boruta Marianna

2

Butkiewicz Kornelia

3

Chlipała Julian Grzegorz

4

D'amato Amelie

5

Gryziecka Luiza

6

Hendzel Franciszek

7

Hendzel Marianna

8

Kobus Jan

9

Kobus Julia

10

Król Mikołaj

11

Kruczek Borys

12

Kruczek Kacper

13

Kruczek Mikołaj

14

Krysciak Wiktoria

15

Kryściak Jakub

16

Kwiatkowski Grzegorz

17

Maciak Nadia

18

Nakielski Tymon

19

Nelke Brajan

20

Olkiewicz Błażej

21

Pawlak Mateusz

22

Pawlisz Mikołaj

23

Pilch Julia

24

Podkowska Julia

25

Przepłata Krystian

26

Sadło Milan

27

Słodyczak Oliwia

28

Spychaj Otylia

29

Ścioborski Jakub

30

Tomczyk Dominik

31

Więckowski Tobiasz

32

Wites Adam

33

Wites Wojciech

34

Wlazło Dominik

35

Wlazło Jan

36

Żelewska Estera

 

L.P.

LISTA REZERWOWA

1

Płauszewska Weronika

2

Wojciukiewicz Blanka

 

L.P.

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

1

Stańczyk Marcel

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że do oddziału:

  1. młodszego zakwalifikowano 15 Kandydatów na 15 wolych miejsc
  2. starszego zakwalifikowano 21 kandydatów na 23 wolne miejsca.

Przedszkole dysponuje 2 wolnymi miejscami w grupie dzieci starszych (tj. 4-5 letnich).

 

Rodzice Kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli o przyjęciu do przedszkola. W przeciwnym wypadku może zostać nieprzyjęty do Przedszkola.

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

CZYNNOŚĆ TERMIN REKRUTACJI REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami

12.03.2018r.   -

29.03.2018 r.

16.08.2018 r. -20.08.2018 r.

Weryfikacja wniosków

30.03.2018 r.  -

13.04.2018 r.

 23.08.2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 16.04.2018 r. 27.08.2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16.04.2018 r. -

19.04.2018 r.

28.08.2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 23.04.2018 r. 29.08.2018 r.